Exquisite Crocodile Vase beautifully created by George Manyathela, Somandla Ntshalintshali and  painted by Mandla Ngwenya.